EDU-LAND

kurz podvojného účtovníctvareferencie kurzy a školenia

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014 - praktické príklady

Daňové priznanie fyzickej osoby

Veľmi dobre pripravené písomné materiály, ktoré uľahčili sledovanie fundovaného výkladu. Školenie mi uľahčí vypracovávanie daňového priznania.

Ing. Erika Chamrazová - AGENTÚRA - E.CH.O.

daňové priznanie fyzickej osoby

Termín čaká na schválenie: [18.2.2015] - cena s DPH: 45 € :: voľné miesta :: uzávierka prihlášok 11.2.2015

Cena bez DPH: 37,50 €

DPH 20%: 7,50 € Cena s DPH: 45 €

Lektor: Ing. Ľudmila Hámošová

Odborník na daň z príjmov fyzických osôb s dlhoročnou praxou metodika v daňovej správe.

Z obsahu školenia:

... NOVÝ OBSAH SA PRIPRAVUJE

 • Zmeny v zdaňovaní fyzickej osoby v roku 2013:
  Obmedzenia pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, zrušenie paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti; zdaňovanie aktívnych a pasívnych autorských príjmov – zrážková daň a daňové priznanie; výnosy FO zo štátnych a ostatných dlhopisov, kedy je povinnosť podať DP; nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia; progresívna sadzba dane; podiely zo zisku vykázaného do konca roku 2013 a 15 % daň.
 • Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane FO:
  Ktoré príjmy musí FO zdaniť; aké výdavky si môže FO uplatniť pri jednotlivých príjmoch, daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu, prípustné kombinácie; špecifické úpravy základu dane po skončení roka (napr. dotácie, lízing, odpisy, pohľadávky, skončenie, opravy); prípustné možnosti uplatnenia daňovej straty podľa toho z akých príjmov a kedy bola daňová strata vykázaná.
 • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus za rok 2013:
  Uplatnenie NČZD po skončení roka; sprísnenie podmienok na uplatnenie NČZD na manželku (manžela); nová NČZD ak zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, podmienky, ich porušenie, preukazovanie; obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu po skončení roka (len aktívne príjmy).
 • Daňové priznanie za rok 2013:
  Tlačivá a zmeny; povinnosť podať DP a možnosť podať (ak preplatok); zamedzenie dvojitého zdanenia; lehoty na podanie DP; možnosť a forma predĺženia tejto lehoty pri DP za rok 2013; elektronická komunikácia s DÚ; dodatočné DP, kedy bez sankcie; zaplatenie dane; započítanie preddavkov na úhradu dane a povinnosť platiť preddavky z podaného DP; dôležité číselné údaje.
  Ilustračný príklad – zadanie, riešenie, vyplnené tlačivo DP typ B.
 • Očakávané zmeny od 1.1.2014:
  Daňová evidencia pre všetky FO bez obmedzujúcich podmienok, rovnaká aj pri príjmoch z prenájmu; ďalšie zmena pri zdaňovaní výnosov z dlhopisov; kompenzačné platby; opäť zmeny pri oslobodení výhier; nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie; zmeny pri predčasnom skončení lízingu; paušalizácia výdavkov na PHL v prípade používania osobného auta nezahrnutého do obchodného majetku FO; umorovanie daňových strát bez možnosti optimalizácie; úprava niektorých číselných súm (napr. vyrubenie dane, daň na úhradu); preddavky; zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania; zrušenie oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti (tzv. bonzácky paragraf); dôležité číselné údaje na rok 2014.
 • Riešenie praktických problémov účastníkov seminára.

V cene školenia máte zahrnuté:

 • študijné materiály
 • zošit na písanie a pero na vaše poznámky, ktoré dostanete v úvode kurzu
 • občerstvenie

Miesto konania: EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, Bratislava 5.poschodie

Program:

08:00 - 08:30 prezencia
08:30 - 10:00 školenie I.časť
10:00 - 10:15 prestávka, občerstvenie
10:15 - 12:00 školenie II.časť
12:00 - 12:15 prestávka, občerstvenie
12:15 - 14:00 školenie III.časť, diskusia

Pozvánka na stiahnutie:
pozvánka.pdf [93 kB]

Prihláška na stiahnutie:
prihláška.doc [77 kB]

Prihláška na stiahnutie:
prihláška.pdf [63 kB]

 Organizátor: EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, Bratislava

 Počet miest je obmedzený: maximálny počet účastníkov 18

 

Aktuálne termíny pre toto školenie

popis dátum cena s DPH
školenie od 8:30 do 14:00 hod * termín čaká na schválenie
[18.2.2015] 45 € 

Aký je ďalší postup po odoslaní prihlášky? Po prijatí Vašej prihlášky Vám najneskôr do troch pracovných dní pošleme Potvrdenie o zaregistrovaní, ktoré bude obsahovať všetky organizačné informácie a v prílohe bude zálohová faktúra. Mail si uložte alebo vytlačte spolu so zálohovou faktúrou. V zálohovej faktúre nájdete všetky údaje na zaplatenie poplatku, číslo účtu, variabilný symbol, sumu a dátum splatnosti. Platbu môžete vykonať prevodom alebo vkladom na náš účet. Potvrdenie prijatia poplatku neodosielame. V prípade, že si chcete overiť, či k nám platba prišla, môžete nás kontaktovať a platbu Vám potvrdíme. Dostavíte sa na školenie podľa organizačných pokynov. INFOLINIKA: 02) 4444 1000, mobil: 0903 77 06 87

Newsletter

Chcete byť pravidelne informovaný o kurzoch a školeniach? Zaregistrujte sa na odber noviniek.

Kontaktujte nás

EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, 830 03 Bratislava.

 • Infocentrum: (02) 4444 1000
 • Mobil: 0903 770 687

SPOJTE SA S NAMI

Sme na sociálnych sieťach. Nasledujte nás.
Nachádzate sa tu: Home Školenia Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014