EDU-LAND

top banner 32

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014 - praktické príklady

daäové priznanie fyzickej osoby

Veľmi dobre pripravené písomné materiály, ktoré uľahčili sledovanie fundovaného výkladu. Školenie mi uľahčí vypracovávanie daňového priznania.

Ing. Erika Chamrazová - AGENTÚRA - E.CH.O.
icon-27 Cena bez DPH: 37,50 € | Cena s DPH: 45 €
icon-17 Lektor: 

 

icon-12 Z obsahu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 a zmeny od 1.1.2015

 • Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane:
  Čiastkové základy dane podľa jednotlivých druhov príjmov so zameraním na príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ; daňová evidencia podľa nových pravidiel; zmeny pri zdaňovaní dlhopisov; úpravy základu dane po skončení roka; nový postup pri odpočte daňových strát bez možnosti optimalizácie a ďalšie zmeny.
 • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus za rok 2014:
  Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane po skončení roka, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), preukazovanie, nedodržanie podmienok, príklady. Daňový bonus, podmienky, výška, zmeny od 1. 2. 2014, príklady.
 • Daňové priznanie FO za rok 2014:
  Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, typu B, s dôrazom na zmeny; povinnosť a možnosť podať DP; príjmy zo zahraničia a zamedzenie dvojitého zdanenia; lehoty na podanie DP; možnosť a forma predĺženia tejto lehoty na podanie DP za rok 2014; dodatočné DP; zaplatenie dane; povinnosť platiť preddavky z podaného DP; zhrnutie číselných údajov rozhodujúcich pre vysporiadanie daňovej povinnosti FO za rok 2014.
  Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typu B.
 • Vybrané zmeny vo vzťahu k zdaňovaniu fyzických osôb od 1. 1. 2015:
  Brutácia nepeňažných príjmov zo ZČ; pravidlá zdanenia náhrady nemajetkovej ujmy; poistné a príspevky spoločníka v.o.s. a komplementára k.s.; peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa (napr. farmaceutická spoločnosť), oslobodenie, samozdanenie, povinnosti, lehoty; doplnenie a spresnenie výdavkov u fyzických osôb – podnikateľov, nepodnikateľov; obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý má charakter osobnej potreby; výdavky po zaplatení; zmeny v odpisovaní hmotného majetku; zmeny pri finančnom prenájme; limity pri autách a úprava základu dane; zamestnanecké benefity; výdavky na výskum a vývoj; transferové oceňovanie aj tuzemské závislé osoby; úprava valorizácie daňového bonusu; zmena pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (už z DP za rok 2014). Číselné údaje rozhodujúce pre výpočet daňovej povinnosti FO za rok 2015.
 • Diskusia
icon-12 V cene školenia máte zahrnuté
 • študijné materiály
 • zošit na písanie a pero na vaše poznámky, ktoré dostanete v úvode kurzu
 • občerstvenie
icon-24 Miesto konania | EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, Bratislava, 5.poschodie
icon-31 Program
08:00 - 08:30 prezencia
08:30 - 10:00 školenie I.časť
10:00 - 10:15 prestávka, občerstvenie
10:15 - 12:00 školenie II.časť
12:00 - 12:15 prestávka, občerstvenie
12:15 - 14:00 školenie III.časť, diskusia

 

icon-25 Organizátor kurzu | EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, Bratislava
icon-7 Počet miest je obmedzený | maximálny počet účastníkov 18

icon-34 Na stiahnutie
icon-32 pozvánka.pdf [93 kB] icon-3 prihláška.doc [77 kB] icon-3 prihláška.pdf [63 kB] icon-3 mapka.pdf [329 kB]

 

Aktuálne termíny pre toto školenie

popis dátum cena s DPH
školenie od 8:30 do 14:00 hod
PRIPRAVUJE SA 45 € 

Aký je ďalší postup po odoslaní prihlášky? Po prijatí Vašej prihlášky Vám najneskôr do troch pracovných dní pošleme Potvrdenie o zaregistrovaní, ktoré bude obsahovať všetky organizačné informácie a v prílohe bude zálohová faktúra. Mail si uložte alebo vytlačte spolu so zálohovou faktúrou. V zálohovej faktúre nájdete všetky údaje na zaplatenie poplatku, číslo účtu, variabilný symbol, sumu a dátum splatnosti. Platbu môžete vykonať prevodom alebo vkladom na náš účet. Potvrdenie prijatia poplatku neodosielame. V prípade, že si chcete overiť, či k nám platba prišla, môžete nás kontaktovať a platbu Vám potvrdíme. Dostavíte sa na školenie podľa organizačných pokynov. INFOLINIKA: 02) 4444 1000, mobil: 0903 77 06 87

 


icon-13 Účastníci kurzu si tiež objednali
icon-14 KURZ JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
icon-14 DAŇOVÉ VÝDAVKY PODNIKATEĽOV
icon-14 ŠKOLENIE ZÁKON O DPH
icon-38 VIDEO ŠKOLENIE ZÁKON O DPH

Zaregistrujte sa na odber noviniek

Kontaktujte nás

EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, 830 03 Bratislava.

 • Infocentrum: (02) 4444 1000
 • Mobil: 0903 770 687

SPOJTE SA S NAMI

Sme na sociálnych sieťach. Nasledujte nás.

icon-yt

Nachádzate sa tu: Home Školenia Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2015